Lees die Bybel op jou selfoon

Kies uit meer as 1,200 Bybelweergawes in meer as 900 tale vir jou rekenaar, foon of tablet — met baie van hulle as klankweergawes beskikbaar. Die Bybel-app is heeltemal gratis, met geen advertensie of aankoop-opsies nie.

Laai die app hier af.

https://my.bible.com/af/app